Home > Nepali Songs Lyrics > yaspali bihe nagari mp3 Lyrics

yaspali bihe nagari mp3 Lyrics

यसपाली बिहे नगरी भा’छैन
हे भा’छैन
आज यहाँ भोली त कहाँ हो कहाँ
कसैलाई थाहा छैन
यसपाली बिहे नगरी भा’छैन
(आज यहाँ भोली त कहाँ हो कहाँ
कसैलाई थाहा छैन )२

(साँचो कुरा बोल्छु सधैं डराउँदिन कहिले )२
(तिमीले हुन्छ भन मात्र माग्न आउँछु अहिले )२
यसपाली बिहे…
यसपाली बिहे नगरी भा’छैन
हे भा’छैन
(आज यहाँ भोली त कहाँ हो कहाँ
कसैलाई थाहा छैन )२

(पूर्व-पश्चिम,उतर-दक्षिण डुले कति कति )२
(तिमी जस्ति कोहि छैन भेट भा’का जति) २
यसपाली बिहे….
यसपाली बिहे नगरी भा’छैन
हे भा’चैन
(आज यहाँ भोली त कहाँ हो कहाँ
कसैलाई थाहा छैन )२

(तिमीलाई नै माया गर्छु मैले ढाट्याँ हैन )२
(साथीभाईको बिहे भयो मेरो भा’को छैन )२
@ npsongs.com
यसपली बिहे …
यसपाली बिहे नगरी भा’छैन
हे भा’छैन
(आज यहाँ भोली त कहाँ हो कहाँ
कसैलाई थाहा छैन )६

Loading...